Musik for alle

- en sjovere måde at lytte på

Musik er for alle

Mest for børn

Musikuge på Sdr. Skole i Viborg

Interaktive og medskabende koncerter er en særlig koncertoplevelse. Publikum inviteres til at være aktive deltagere fremfor passive lyttere.

 

Musik er både for børn og voksne, musik er et fantastisk sted at mødes om fælles oplevelser.

 

Når kroppen undervejs røres bliver lytteoplevelsen langt mere intens, fordi hele sanseapparatet kommer i sving. Musikken opfattes ikke kun som et lydobjekt uafhængigt af lytteren, men modtages på flere kanaler end bare med ørerne. Ved at knytte flere sanser til selve musikoplevelsen åbnes der mulighed for opleve nye dimensioner i det lydlige landskab, samtidig med at koordinationsevnen udfordres og fællesskabsfølelsen styrkes.

 

 

 • Vi vil inspirere og skabe ny energi i musikformidlingen til børn
 • Vi møder børn og voksne, der hvor de er i deres hverdag
 • Vi udvikler musikalske færdigheder med Music Mind Games
 • Vi leger med kroppen og musikken
 • Vi synger og spiller sammen
 • Vi kommer tæt på instrumenterne og lærer dem at kende
 • Vi snakker om musikken. Hvad kunne det være for et dyr? Var den sur eller glad?

 

Projekter og skolekoncerter

Trut & Lut spiller, synger og fortæller sammen med børn fra skoler og institutioner.

 

Aldersgruppe 4-9 år

Vi tilbyder:

 • Skolekoncerter
 • Musikdramatik
 • Sammenspilsprojekter
 • Musikuger
 • Længerevarende musikudviklingsprojekter

 

Kontakt os for at høre om de forskellige tilskudsmuligheder og priser.

 

Trut & Lut, Viborg, trutoglut@gmail.com